Friday, October 12, 2018

Ve tàu đi cửa Lò 2020 từ Hà Nội

Vé tàu đi cửa lò 2020 là thông tin vé tàu Hà Nội đi Vinh với thời gian 6 tiếng đồng hồ du khách có thể chọn cho minh dịch vụ vé tàu hỏa đi vinh như vé ngồi mềm- vé tàu ngồi cứng vé tàu nằm mềm với các mức giá và giờ tàu chạy  khác nhau :

Share this