Wednesday, June 24, 2020

Đường Sắt Hà Nội tăng tàu đi Hải Phòng và Quảng Bình

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ chạy tăng tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Bình vào dịp cuối tuần nhằm thu hút khách du lịch.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ ngày 25/5 chạy thường xuyên 3 đôi tàu/ngày gồm LP3/LP8, LP5/LP6, LP7/HP2 thay vì 2 đôi như hiện nay. Tàu LP3 xuất phát Hà Nội lúc 9h17; Tàu LP5 xuất phát Hà Nội 15h20; Tàu LP7 xuất phát Hà Nội 18h15. Chiều ngược lại, tàu LP6 xuất phát Hải Phòng 9h05; Tàu LP8 xuất phát Hải Phòng 15h00; Tàu HP2 xuất phát Hải Phòng 18h40.

Cũng trên tuyến này, từ ngày 1/6 chạy thêm đôi tàu HP1/LP2 vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai. Tàu HP1 xuất phát Hà Nội lúc 6h00; Tàu LP2 xuất phát Hải Phòng lúc 6h10.

Trên tuyến Hà Nội - Quảng Bình, chạy thêm tàu vào những ngày cuối tuần. Các ngày 11, 18 và 25/6 chạy tàu SE19 xuất phát Hà Nội lúc 20h00; đến Đồng Hới 6h14. Chiều ngược lại, vào các ngày 14, 21 và 28/6, tàu QB2 xuất phát Đồng Hới lúc 17h00, đến Hà Nội 4h25.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, công ty có chính sách giảm giá vé đối với đoàn viên công đoàn các ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương trong cả nước. Theo đó, giảm 5% đối với giá vé cá nhân; Giảm 7% đối với đoàn tập thể từ 10 đến 39 người và giảm 10% đối với đoàn tập thể từ 40 người trở lên.

Share this

0 Comment to "Đường Sắt Hà Nội tăng tàu đi Hải Phòng và Quảng Bình "

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.