Saturday, May 21, 2022

Ưu đãi vé tàu đi thi cho học sinh sinh viên 2022

 Nhằm tạo điều kiện cho học sinh đi thi trung học phổ thông, đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, ngành đường sắt thông báo chương trình giảm giá vé cho học sinh đi thi và nhập học từ nay đến hết ngày 28/12/2022.Cụ thể: giảm 10% giá vé trên các đoàn tàu khách do công ty quản lý cho tất cả học sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông; đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề và thân nhân đi cùng. Theo đó, mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi đối với học sinh đi thi, học sinh được mua vé giảm giá một lượt đi và một lượt về cho bản thân và một vé giảm giá cho cho thân nhân đi cùng.

Nguồn: https://vr.com.vn/cac-uu-dai-danh-cho-khach-hang/giam-gia-ve-cho-thi-sinh-thi-dai-hoc-cao-dang-nam-2022.html

Share this

0 Comment to "Ưu đãi vé tàu đi thi cho học sinh sinh viên 2022"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.