Monday, April 10, 2023

Tăng cường 10 đoàn tàu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngành ĐS sẽ tăng thêm khoảng 10 đoàn tàu giữa TP.HCM và các tỉnh miền Trung, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Cụ thể các tuyến tăng cường như sau:

Giữa TP Hồ Chí Minh - Diêu Trì: chạy thêm tàu SD2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h30 ngày 27/4 và tàu SD1 xuất phát ga Diêu Trì lúc 16h30 ngày 3/5. Trước đó, đường sắt đã lập thêm tàu SD2 xuất phát Sài Gòn các ngày 28/4, 29/4 và tàu SD1 xuất phát ga Diêu Trì các ngày 1/5 và 2/5.

vé-tau


Giữa TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn: chạy thêm tàu SQN2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 18h05 các ngày 27/4 - 30/4 và ngày 2/5; tàu SQN1 xuất phát ga Quy Nhơn lúc 13h20 các ngày 28/4, 29/4 và các ngày 1/5-3/5.

Giữa TP Hồ Chí Minh - Nha Trang: chạy thêm tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h ngày 26/4; tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang lúc 20h05 ngày 27/4.

Giữa TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng: chạy thêm tàu SE28 xuất phát ga Sài Gòn lúc 11h45 ngày 28/4; tàu SE27 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 14h49 ngày 2/5.

Trước đó, ngành ĐS đã tổ chức tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu trên các tuyến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Cụ thể, tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh chạy thêm đôi tàu SE11/SE12. Khu vực phía Bắc, chạy thêm 22 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và ngược lại.

Đặt vé tàu lễ 30-4:

Powered by 12Go system

Share this

0 Comment to "Tăng cường 10 đoàn tàu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.